Donderdag 7 mei

Vaste huiswerkklasmiddagen en verbeteringen

Donderdag 7 mei

Er gaan enkele verbeteringen binnen de online huiswerkklas doorgevoerd worden met ingang van 11 mei. Deze aanpassingen zijn tot stand gekomen op basis van de feedback die we van diverse ouders en leerlingen hebben ontvangen. We zijn ontzettend blij met de feedback en reacties die we ontvangen en hopen hiermee een volgende stap te zetten in de verbetering van de online ondersteuning.

De belangrijkste wijziging is dat we gaan werken met vaste huiswerkklasmiddagen van twee uur, waarbinnen je verplicht aanwezig bent, met je camera aan. De enigszins vrijblijvende werkwijze waarmee we op 17 maart zijn gestart laten we daarmee los, en vervangen we door een werkwijze die sterk lijkt op wat jullie van onze fysieke huiswerkklas op school gewend zijn. Klik hier voor de instructie om te zien hoe één middag online huiswerkklas er nu uit ziet.

Per 11 mei gelden daarom de volgende aanpassingen:

  1. We delen je in op een aantal vaste huiswerkklasmiddagen van 2 uur per middag, die naar onze inschatting het beste aansluiten bij jouw huidige online lesrooster. Check in je eigen agenda via de button hierboven voor welke middagen jij ingedeeld staat!

  2. Op deze huiswerkklasmiddagen ben je verplicht aanwezig. Net als de normale huiswerkklas op school. Je camera staat daarom gedurende de hele huiswerkklasmiddag aan.

  3. Wanneer je dagen wil ruilen, je wil afmelden of om wat voor reden dan ook de tijdblokken waarop we jou verwachten wil wijzigen, stuur dan een bericht naar online@studielokaal.nl. Anders gezegd: alle vragen en verzoeken rondom inroostering verwerken we vanaf nu dus centraal - niet meer via je eigen tutor.

  4. Alle overige communicatie (bijvoorbeeld over hoe het met je gaat) zal blijven lopen via de bekende tutor.

Wat blijft hetzelfde?

De chatruimtes blijven voorlopig open van 12:00 - 18:00. Buiten de 2 uur die je verplicht aanwezig bent, kun je daar dus altijd om hulp vragen. Wat ook hetzelfde blijft is de verslaglegging. Ouders/verzorgers krijgen zoals altijd aan het einde van de dag een verslag per mail toegestuurd, waarin de presentie/absentie van die middag, alsmede de vorderingen in de huiswerkklas, terug te vinden zijn.

En vanaf 1 juni?

Ongetwijfeld heeft iedereen gisteren meegekregen dat de middelbare scholen vanaf juni weer open gaan. Hoe de huiswerkklas er dan precies uit gaat zien, weten we nog niet. We zullen jullie daar uiteraard tijdig over berichten. Wat zeker is, is dat we ons uiterste best blijven doen om je nu én straks zo goed mogelijk te helpen bij je schoolwerk.